Prawo rodzinne i spadkowe

Mec. Anna Hlożek

  • Reprezentowanie Klientów przed sądem w procesie rozwód i separację, w tym negocjacje warunków rozwodu.
  • Reprezentacja przed sądem w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym sprawy o podziały majątku.
  • Doradztwo w sprawach małżeńskich majątkowych, w tym również dokonywania podziału w drodze ugody.
  • Prowadzenie spraw alimentacyjnych – zarówno na rzecz osób uprawnionych jak i zobowiązanych do ich świadczenia.
  • Sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, ustalania kontaktów, władzy rodzicielskiej.
  • Prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie oraz postępowań w sprawach nieletnich.
  • Reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach spadkowych, w tym dotyczących nabycia spadku, działu spadku i podziału majątku spadkowego oraz zachowku.

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy

PL