Joanna Nowak-Kubiak

Radca prawny od 2002 roku

 • była Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 12 lat pracowała jako radca prawny, tym przez 6 lat pełniła funkcję Naczelnika w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy.
 • W latach 2017-2021 roku Dyrektor Biura Prawnego Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
 • od 2005 roku prowadzi własną kancelarię.
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się następującymi dziedzinami prawa:

Prawo medyczne:

 • Od 2005 roku nieprzerwanie zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych, zarówno publicznych jak i prywatnych w tym indywidualnych praktyk lekarskich.
 • Prowadzi procesy o błędy w sztuce medycznej reprezentując lekarzy i podmioty lecznicze. Na dzień dzisiejszy około 95% procesów, w których występowała po stronie lekarzy i podmiotów leczniczych zakończyło się korzystnie dla jej klientów.
 • Kierownictwu obsługiwanych podmiotów leczniczych doradza także w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania projektami i compliance wdrażając regulacje z tego zakresu.

Inwestycje budowlane i regulacje stanów prawnych nieruchomości:
W tej dziedzinie dzięki pracy zarówno po stronie inwestorów jak i w administracji samorządowej nabyła wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu

 • prawa budowlanego, umów o roboty budowlane klasycznych jak i opartych o FIDIC
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • wywłaszczeń nieruchomości i uzyskiwania odszkodowania za wywłaszczenia,
 • regulacji prawnych dotyczących własności lokali, w tym wspólnot mieszkaniowych
 • prawnych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacji przed sądami administracyjnymi i powszechnymi w powyższych dziedzinach

Negocjacje i mediacje:
Wspiera swoich klientów w zakresie prowadzenia spraw spornych zarówno wewnętrznych (pracownik-pracodawca) jak i zewnętrznych (klient-kontrahent) prowadząc w ich imieniu negocjacje oraz mediując występujące spory.

Ponadto

 • Wspiera Wspólnoty Mieszkaniowe w pełnym spektrum ich zadań.
 • Na rzecz kierujących jednostkami sektora finansów publicznych prowadzi sprawy w zakresie zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jest autorką komentarzy do ustawy o działalności leczniczej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.
 • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Compliance oraz Negocjacji i Mediacji
 • Posiada Certyfikat Prince 2 Foundation.
ul. Parkowa 13/17 lok. 140,
00-759 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049
PL