Prawo medyczne

Mec. Joanna Nowak-Kubiak

  • Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.
  • Reprezentowanie lekarzy w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
  • Pomoc prawna lekarzom w zakresie zakładania, rejestrowania, prowadzenia praktyk lekarskich.
  • Obsługa prawna przekształceń indywidualnych praktyk lekarskich w spółki prawa handlowego.
  • Szkolenia z zakresu prawa medycznego.
  • Reprezentowanie lekarzy, szpitali i pacjentów w postępowaniach przed ubezpieczycielami, sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu błędów w sztuce medycznej, naruszenia praw pacjenta, sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego.

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy

PL