Sprawy Wspólnot Mieszkaniowych

Mec. Anna Hlożek
Mec. Joanna Nowak-Kubiak

  • Prowadzenie bieżących spraw Wspólnot.
  • Reprezentacja Wspólnot przed urzędami i sądami.
  • Przygotowywanie umów.
  • Współpraca z administratorami.
  • Wsparcie procesów remontowych i inwestycyjnych Wspólnot w tym w zakresie adaptacji stychów i innych części nieruchomości wspólnych.
  • Reprezentacja sprawach wieczystoksięgowych.
  • Reprezentacja w sprawach dochodzenia należności od właścicieli lokali oraz podmiotów zewnętrznych.
  • Reprezentacja w sprawach o wydanie nieruchomości wspólnej, o zaprzestanie korzystania z nieruchomości wspólnej, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, o eksmisje z lokali.
  • Doradztwo dla zarządów Wspólnot.

Obszary praktyki

PRAWO MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Reprezentacja przed sądami i Komisjami Wojewódzkimi w sprawach o błędy w sztuce medycznej. Doradztwo i pomoc pacjentom.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Reprezentacja przed sądami w sprawach o rozwód i separację, o opiekę nad dziećmi i ustalanie kontaktów z dziećmi, sprawy o podziały majątku, sprawy o alimenty, sprawy spadkowe.

NIERUCHOMOŚCI I PROCES BUDOWLANY

Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego od regulacji stanu prawnego gruntu, przez uzyskiwanie zgód i pozwoleń do oddania do użytkowania nowopowstałych budynków.

SPRAWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Prowadzenie bieżących spraw prawnych wspólnot, reprezentacja przez urzędami i sądami, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie umów. Wsparcie prawne zebrań wspólnoty.

i

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie zażaleń i odwołań reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Pomoc w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu. Wdrażanie u przedsiębiorców systemu polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych i z klientami. Wsparcie mediacyjne.

Zapraszamy

PL