Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administratorami Państwa danych osobowych są radca prawny Joanna Nowak-Kubiak prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA NOWAK-KUBIAK, adres: ul. Parkowa 13/17 lok. 140, 00-759 Warszawa lub radca prawny Anna Hlożek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Anny Hlożek (NIP: 629-231-95-49) z siedzibą w Warszawie (01-520), ul. Krajewskiego 2 lok. 21.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do nas mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej Kancelarii). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abyśmy mogły odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania od  nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

„Nowak-Kubiak Hlożek – Kancelarie Radców Prawnych” to marka handlowa dla Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Nowak-Kubiak (NIP:764-105-12-13) z siedzibą w Warszawie (00-759), ul. Parkowa 13/17 lok. 140 oraz Kancelarii Radcy Prawnego Anny Hlożek (NIP: 629-231-95-49) z siedzibą w Warszawie (01-520), ul. Krajewskiego 2 lok. 21.

PL