Szanowni Państwo,
Informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ludnej 3a przekazał nam swoją decyzję o przesunięciu terminu składania ofert na „zakup strychu celem przebudowy/nadbudowy”, co związane jest z epidemią SARS Co-V-2.

Nowy termin, który ma przypadać nie wcześniej niż na koniec kwietnia bieżącego roku, zostanie opublikowany na stronach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w zakładce „Ogłoszenia wspólnot mieszkaniowych”.
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-349-ogloszenia_wspolnot_mieszkaniowych.html

Z tych samych powodów, związanych z zagrożeniem epidemicznym, oferty będzie można składać w naszej siedzibie nie wcześniej na 10 dni przed wyznaczonym ostatecznym terminem ich składania, w dniach i godzinach pracy Kancelarii.

#Ludna3a #koronawirus

PL