Anna Lewandowska

Aplikantka radcowska od 2019 roku

 

  • Ukończyła studia prawnicze a ponadto zarządzanie i ekonomię.
  • Aktywnie działa społecznie angażuje się w sprawy o istotnym interesie społecznym.
  • Autorka publikacji prawniczych m.in. podręcznika z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykłada na Politechnice Warszawskiej
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowała się następującymi dziedzinami prawa:

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
Od 2010 r zajmuje się prawem rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i ojców.

Prawo karne:
Od 2015r angażuje się w ochronę praw osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach.
Uczestnicząc w sprawach dba o respektowanie i przestrzeganie konstytucyjnych praw oskarżonych oraz osadzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (zarówno z poziomu wolnościowego jak i w momencie tymczasowego aresztowania), postępowania karnego jak i penitencjarnego związanego z odroczeniem wykonania kary, przerwą w karze lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem.

Prawo ubezpieczeniowe:
Wspiera ofiary wypadków drogowych w kwestii uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub mieniu.

ul. Parkowa 13/17 lok. 140,
00-759 Warszawa
Tel: +48 22 660 4040,
fax: +48 22 660 4049
PL