Seminarium dla białoruskich przedsiębiorców

Seminarium dla białoruskich przedsiębiorców

Mec. Joanna Nowak-Kubiak poprowadziła seminarium „Przemysł beauty i usługi medyczne. Prawne aspekty prowadzenia biznesu w Polsce”. Seminarium to było pierwszym z cyklu organizowanych przez Association of Belarusian Bussines Abroad seminariów dla białoruskich...
PL